Uporedite aplikacije


BI4Dynamics
Summary  
 

BI4Dynamics je namenjen kompanijama koja koriste Microsoft Navision ERP rešenja (NAV-AX/D365) i imaju problem kod pripreme izveštaja i analiziranja svojih poslovnih podataka, a nisu spre...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Cloud hosting
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Smartphone
Jezici  
Engleski
Cenovni modeli  
Mesečna pretplata
Trajna licenca
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

D 365(AX) licenca:
-Prodaja
-Potraživanja - Obaveze -Finansije
-Zalihe-Proizvodnja
-Kupovina -Maloprodaja
-Projekti
-Fiksna imovina
-Produktne informacije

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA