Uporedite aplikacije


JobPro
Summary  
 

  Softver za logistiku JobPro zasnovan na File maker platformi  dizajniran tako da odgovara specifičnim potrebama poslovanja korisnika u logistike robe.  Ovo je multi-platforma, i može...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Cloud hosting
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Smartphone
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Moduli:
Promet robe
Prodaja
Budžetiranje troškovi
Proizvodnja i montaža
Poštarina i transport
Iznajmljivanje i davanje u najam

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA