Uporedite aplikacije


Program za evidenciju voznog parka
Summary  
 

Program za evidenciju voznog parka je softversko rešenje koje podržava evidenciju osnovnih aktivnosti voznog parka, obaveštenja i izveštaje.Program je dizajniran u novijim Microso...

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
Godišnja pretplata
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Baza vozila
Evidencija goriva i potrošnog materijala
Evidencija servisa vozila
Evidencija registracije i sertifikata sa notifikacijom
Evidencija sertifikata

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA