Uporedite aplikacije


Soko
Summary  
 

Soko – Sistem za terensku prodaju i merčandajzing je softersko mobilno rešenje   koji omogućava upravljanje merčandajzing i prodajnim aktivnostima.  

Profil rešenja
Integracija  
 
Instalacija i način korišćenja  
Web
Uređaji  
PC
Tablet
Lap top
Smartphone
Jezici  
Srpski
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Upravljanje posetama
Terenski rad sa narudžbenicama
Analiza pozicija proizvoda u objektu
Rad sa anketama
Fotografisanje
Obaveštenja

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA