Uporedite aplikacije


Kolibri T
Summary  
 

Kolibri T pripada klasi softverskih rešenja za rad terenskih ekipa i prikupljanje narudžbina na terenu na PDA uređajima sa GPRS komunikacijom  

Profil rešenja
Integracija  
 

HansaWorld Enterprise, SAP, Diglas, Wings, Business Art, Pantheon i Microsoft Navision

Instalacija i način korišćenja  
Web
Server korisnika
Uređaji  
PC
Jezici  
Srpski
Cenovni modeli  
n/a
Cenovnik  
 
Funkcije  
 

Rad sa narudžbenicama
Redosled obilaska objekata
Monitoring isporuke

Podrška  
 
Bezbednost  
 
CTA