Uporedite aplikacije


Soko

Kolibri T
Summary    
 

Soko – Sistem za terensku prodaju i merčandajzing je softersko mobilno rešenje   koji omogućava upravljanje merčandajzing i prodajnim aktivnostima.  

Profil rešenja

Kolibri T pripada klasi softverskih rešenja za rad terenskih ekipa i prikupljanje narudžbina na terenu na PDA uređajima sa GPRS komunikacijom  

Profil rešenja
Integracija    
 

HansaWorld Enterprise, SAP, Diglas, Wings, Business Art, Pantheon i Microsoft Navision

Instalacija i način korišćenja    
Web
Server korisnika
Uređaji    
PC
Tablet
Lap top
Smartphone
Jezici    
Srpski
Cenovni modeli    
n/a
Cenovnik    
 
Funkcije    
 

Upravljanje posetama
Terenski rad sa narudžbenicama
Analiza pozicija proizvoda u objektu
Rad sa anketama
Fotografisanje
Obaveštenja

Rad sa narudžbenicama
Redosled obilaska objekata
Monitoring isporuke

Podrška    
 
Bezbednost    
 
CTA