AGW maloprodaja

  • Code system doo Pančevo

AGW maloprodaja

AGW sistem za maloprodaju podržava rad u maloprodaji i ugostiteljstvu i direktno se sinhronizuje sa centralnim računovodstvom.
AGW sistem za maloprodaju čine dve aplikacije (MP-POS) i podržava rad sa vodećim bar code štampačima i skenerima, sa kojima se mogu štampati deklaracija, cene i skenirati roba na kasama.
AGW POS aplikacija, preko koji se vrši unos podataka putem touch screen ekrana, je klijent-server aplikacija koja može raditi zasebno, jer omogućava manuelan unos svih potrebnih podataka za rad, ili kao front office aplikacija knjigovodstveno-informacionog sistema.

Funkcije

Prijem robe-kalkulacija
Upravljanje lagerom i cenama
Komisiono poslovanje
Štampanje gotovinskih računa i dokumenata
Fakturisanje knjiženja pazara
Prenos pazara i artikala

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Integracija

ERP

Cenovni model

  • n/a