Asw:mercantis

  • ASW Inženjering d.o.o.

Asw:mercantis

asw:mercantis je fleksibilni proizvod, koje u potpunosti podržava procese unutar kompanije vezane za maloprodaju. Asw:mercantis je proizvod integrisan sa poslovnim informacionim sistemom asw:dominus. Rešenje podržava rad sa svim relevantnim fiskalnim štampačima i POS uredjajima

Korisnici

Rešenje pokriva raspon od manjih prodavnica, sa kompletnim rešenjem na jednoj radnoj stanici, sve do hipermarketa i robnih kuća sa desetinama kasa i centralizovanom bazom podataka.

Koji su benefiti za korisnike

Automatizaciju poslovanja
Centralizovano upravljanje svim maloprodajnim objektima
Optimizaciju procesa nabavke i prodaje
Pravovremene i tačne izveštaje o prodaji, zalihama itd.

Funkcije

-Podsistem za praćenje poslovanja pojedinačnog objekta (BackOffice): definisanje artikala i usluga, maloprodajne kalkulacije , nivelacija (automatska i ručna), komisiona prodaja, popis/korišćenje ručnog terminal, PDA uređaja, rad sa elektronskom vagom, master kasa /supervizija POS sistema, izveštavanje o prodaji i zalihama , štampanje bar-kod nalepnica
-Podsistem kasa (POS – Point of Sale): prijava kasira i depozita, evidentiranje prodaje i artikala, konfigurisanje načina plaćanja, stanje kase, specifična plaćanja, davanje i specifikacija popusta, evidencija recepata RFZO
-Podsistem za centralno praćenje maloprodaje
-Podsistem za sinhronizaciju podataka (asw:pontis)
-Podsistem za marketing (asw:loyalty)

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows
  • Linux

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a