BI4Dynamics

 • NPS doo

BI4Dynamics

BI4Dynamics je namenjen kompanijama koja koriste Microsoft Navision ERP rešenja (NAV-AX/D365) i imaju problem kod pripreme izveštaja i analiziranja svojih poslovnih podataka, a nisu spremne za značajne investicije.

Korisnici

Kompanije svih veličina i delatnosti, menadžment, analitičari

Koji su benefiti za korisnike

Brza instalacija i niski troškovi
Brzo analiziranje poslovanja bez pomoći IT specijalista
Preko 1000 KPI strukturanih u data warehouse-u (SQL platforma)
Permanentan pristup ažuriranim poslovnim informacijama

Funkcije

D 365(AX) licenca:
-Prodaja
-Potraživanja - Obaveze -Finansije
-Zalihe-Proizvodnja
-Kupovina -Maloprodaja
-Projekti
-Fiksna imovina
-Produktne informacije

Instalacija i način korišćenja

 • Web
 • Server korisnika
 • Cloud hosting

Operativni sistemi

 • Windows
 • iOs
 • Android

Uredjaji

 • PC
 • Tablet
 • Lap top
 • Smartphone

Jezici

 • Engleski

Cenovni model

 • Mesečna pretplata
 • Trajna licenca