Cash IT

  • Bus computers doo Kikinda

Cash IT

Cash IT je aplikaciono rešenje za praćenje poslovanja maloprodajnih objekata.
Cash IT formira sva potrebna dokumenta i sva knjiženja od magacina VP do izdavanja fiskalnog računa.

CashIT podržava veliki broj fiskalnih štampača od kojih izdvajamo Galeb i HCP.

 

Koji su benefiti za korisnike

Touchscreen” prodaja preko slika artikala ili unosom barkod skenera
Rad sa velikim brojem fiskalnih kasa
Rad maloprodajnih objekata bez stalnog i stabilnog interneta
Sinhronizacija svih objekata sa jedinstvenim baznim cenovnikom
Istovremeni rad više prodajnih mesta na jednoj fiskalnoj kasi

Funkcije

Izdavanje računa
Evidentiranje svih vrsta uplata
Rad sa više cenovnika, lako evidentiranje akcija i magacinskih cena
Ulazne Kalkulacije
Popis robe
KEPU knjiga i dnevni promet ugostitelja (knjiga šanka)
Interni prenosi
Izrada i korišćenje Loyaliti programa i kartica za Vaše potrošače
Nivelacija

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a