CRM M&I System

  • M&I System Co. Group

CRM M&I System

 

CRM obuhvata oblast prodaje, marketinga, korisničkog servisa i sistema za održavanje. U potpunosti je integrisan sa MIS ERP sistemom i obezbeđuje jedinstven softver u kom su sadržani svi kontakti i podaci vaših kupaca.

CRM se integriše i sa Microsoft Outlook-om, a lako mu se pristupa i sa mobilnih telefona (pametni telefoni, tableti, iPhone ili iPad).

Koji su benefiti za korisnike

Bolja preglednost u radu, nadziranje i kontrolu svih poslovnih procesa
Struktuirane informacije o svakom klijentu
Automatizaciju i nadzor prodajnih i marketinških procesa
Mogućnost praćenja i najave aktivnosti sa klijentima

Funkcije

Menadžment odnosa sa kupcima
Marketinške kampanje
Service Management & briga o korisnicima
Integracija informacionih i telekomunikacionih tehnologija 

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows
  • iOs
  • Android

Uredjaji

  • PC
  • Lap top
  • Smartphone

Integracija

Microsoft Outlook i Lotus Notes integracija

Cenovni model

  • n/a