DCS retail POS

  • DCS soft doo

DCS retail POS

DCS retail POS profesionalno softversko rešenje obezbeđuje kompletno automatizovan proces poslovanja u maloprodaji sa sa bilo koje lokacije u okviru i van objekta, sa integrisanim drajverom za komunikaciju sa fiskalnim uređajem.

 

Koji su benefiti za korisnike


Povećanje efikasnosti poslovanja maloprodajnog objekta
Pregled kompletnog poslovanja
Kontrola zaposlenih
Značajno olakšava i poboljšava rad
Praćenje zaliha i prometa u realnom vremenu

 

Funkcije

Rad sa računima
Rad sa katalozima
Vodjenje zaliha
Rad sa artiklima
Pregledi ulaza, prometa i zarade
Rad sa bar kod čitačima
Integrisani drajver za komunikaciju sa fiskalnim uređajem

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Integracija

ERP

Cenovni model

  • Mesečna pretplata
  • Trajna licenca