Dolap-PC kasa

  • Dolap doo Niš

Dolap-PC kasa

Dolap PC kasa program za maloprodajne objekte je dopunski program knjigovodstvenog programa Dolap.
PC kasa radi sa fiskalnim štampačima Galeb FP-550, Galeb GP-550, INT Raster FP-600 i Datecs VG-550 za Crnu Goru.

Podržava rada sa skenerima, POS tastaturama i vagama koje štampaju bar-kod, i može se vršiti replikacija podataka sa udaljenim prodajnim objektima.

Koji su benefiti za korisnike

Evidencije za više preduzeća i poslovnih objekata
Pomoćna baza sa 80.000 artikala sa bar-kodom
Kopiranje i importovanja podataka iz drugih programa
Terenska prodaja pomoću PDA i drugih mobilnih uređaja
Sadrži dvojno i prosto knjigovodstvo

Funkcije

Kalkulacija i nivelacija cena
Komisiona prodaja robe
Rad sa računima
Popisi sa skenerom
Praćenje dugovanja i potraživanja
Štampanje bar-kodova robe i označavanje dokumenata

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a