E DOCUMENTUS

  • Prozone d.o.o Novi Sad

E DOCUMENTUS

eDocumentus je aplikativni sistem kreiran je da bi olakšao poslovanje svima onima koji svakodnevno imaju potrebu da kreiraju, organizuju, distribuiraju i imaju uvid u veliku broj poslovnih dokumenata.

Ovaj sistem omogućava i upravljanje poslovnim procesima koji čine tok “životnog ciklusa” dokumenta: od kreiranja do arhiviranja u elektronskoj formi.
Ključna osobina eDocumentus aplikacije je ta da je moguće da se integriše sa drugim sistemima tako da korisnik radeći u svom sistemu, zapravo radi u eDocumentusu.

eDocumentus je modularan enterprise sistem koji osim svojih bazičnih funkcionalnosti obezbeđuje i dodatne funkcije uz pomoć addOn aplikacija: ePisarnica, eArhiva, eDocProcessEditor.... 

Korisnici

Kompanije i javne institucije, uključujući i rešenja za velike sisteme

Funkcije

Neke od značajnijih funkcionalnosti eDocumentusa su:

Identifikacija i klasifikacija dokumenata

Snimanje

Pregled

Praćenje promena

Verzioniranje

Upravljanje poslovnim procesima

ePisarnica, eArhiva, eDocProcessEditor, eDocumentusSigner, eDocumentus for MS Outlook, eNabavke. Ove aplikacije se licenciraju kao eDocumentus dodaci (addOn), tj. za njihov rad je neophodna i eDocumentus platforma.

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a