IS ERP retail+

  • Comdata doo Novi Sad

IS ERP retail+

 

IS ERP RETAIL + je  ERP sistem koji obuhvata celokupne aktivnosti vezano za trgovinu na malo.
Kroz modul maloprodaja se vrši ulaz i izlaz robe kao i pregled ključnih izveštaja u maloprodaji.
Modul maloprodaje oslanja se na program KASA koji sadrži grupu funkcionalnosti vezano za sam maloprodajni objekat  izmedju ostalog sadrži integraciju sa fiskalnim štampačima, izdavanje računa, prepoznavanje bar kodova-šifara, praćenja prometa, evidencija čekova, akcije…) 

Funkcije

Evidencija ulazaka u MP objekat
Maloprodajna blagajna- evidencija povrata od kupca kao i NI obrasca
Kalkulacija robe, kako interni prenos tako i eksterni ulaz robe
Povrat robe iz maloprodaje u veleprodaju
Robni nalog
Rashodi i povrati
Rad sa akcijama, poklon karticama, loyalty sistemom i vaučerima
Izveštaji

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Engleski
  • Srpski
  • Albanski
  • Bosanski

Cenovni model

  • n/a