FIS

  • Digit doo

FIS

FIS ERP (Financial and Industrial Systems) omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima kompanije.
FIS automatizuje celokupni poslovni proces - od planiranja, preko izvršenja, do praćenja i integracije svih robnih, materijalnih i finansijskih tokova preduzeća.
FIS pokriva 30 poslovnih procesa od kojih izdvajamo maloprodaju, tehnologiju, proizvodnju, upravljanje zalihama, kontrolu kvaliteta, transport i upravljanje kadrovima, kao i posebno rešenje za automatsko upravljanje visokoregalnim skladištem.
FIS sistem je razvijen korićenjem Oracle alata Internet Developer Suite, Java, XML tehnologija i ima sertifikat ISO 9001:2000.

 

 

Korisnici

Trgovina-Usluge
Telekomunikacije
Hemijska industrijea
Farmaceutska industrija
Građevinska industrija
Prehrambena-konditorska industrija
Energetika

Koji su benefiti za korisnike

Pristup sistemu sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme (Web based)
On-line help
Kompletna sigurnost sistema
Lakoća korišćenja (sve aplikacije su u MS Windows desktop okruženju)
Kastomizacija

Funkcije

Knjigovodstvo i finansijsku operativu
Materijalno i robno knjigovodstvo-Planiranje i kalkulacije
Sastavnice-recepture-Tenologija-Lansiranje i praćenje proizvodnje
Održavanje mašina i opreme
Vozni park-Transport
Menadžment
Nabavku – Prodaja-Spoljnotrgovinsko poslovanje
Upravljanje zalihama
Kontrola kvaliteta
Upravljanje kadrovima-Zarade, radne liste, naknade
Blagajna, putni nalozi
Osnovna sredstva
SAP interfejs

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski