Frontman SFA

  • Špica centar

Frontman SFA

Frontman SFA je sistem za terensku prodaju artikala široke potrošenje (FMCG). Fokusira se na efikasnost prodajne ekipe, organizaciju ekipe i smanjenje administrativnog rada.

Korisnici

Frontman SFA je namenjen organizacijama koji se bave sa distribucijom i prodajom artikala široke potrošnje (FMCG).

Koji su benefiti za korisnike

Utvrdite stanje na prodajnim mestima
Planiranje-upravljanje dvnevnim aktivnostima terenskih radnika
Provera dogovora sa trgovcima
Bolji rezultati sa manje izlazaka na teren

Funkcije

Prikupljanje porudžbina/podataka

Planiranje i praćenje terenskih radnika

Fotografisanje prodajnih mesta

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC
  • Tablet
  • Lap top
  • Smartphone

Cenovni model

  • n/a