Harmonix

  • Comtrade System Integration

Harmonix

Harmonix je softversko rešenje za HR odeljenja. Ovo rešenje je bazirano na Microsoftovim tehnologijama i udružuje jedan broj ključnih funkcionalnosti u jedinstven elektronski sistem koji vam omogućava da pojednostavite organizacione poslove i procese i smanjite troškove.
Harmonix je skalabia, pa se može prilagoditi potrebama srednjih i velikih preduzeća, kao i korporacija sa brojnim lokacijama.

Korisnici

Kompanije svih veličina i industrija, uključujući i zdravstvo, bankarstvo i finansije, maloprodaju, proizvodnju i telekomunikacije

Koji su benefiti za korisnike

Centralna baza podataka o zaposlenima
Planiranje i praćenje odsustava zaposlenih i godišnjih odmora
Elektronsko praćenje kandidata za posao
Tačno i precizno evidentiranje platnih spiskova
Napredna analitika i izveštavanje

Funkcije

Kadrovska evidencija
Evidencija odsustva
Portal za zaposlene
Modul za integraciju sa eksternim sistemima

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika
  • Cloud hosting

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Integracija

Oracle Taleo
Platni spiskovi
Kontrola pristupa i praćenje radnog vremena

Cenovni model

  • Godišnja pretplata
  • Trajna licenca