HRIS

  • Soft link doo

HRIS

HRIS je rešenje za upravljanje ljudskim resursima

Moduli
Kadrovska evidencija (podaci o zaposlenima)
Kompanija (rad sa organizacionim šemama i dokumentima)
Obuke i testiranja
Selekcija kadrova
Vozni park
Zaduženje sredstava

 

Koji su benefiti za korisnike

Kompletna evidencija podataka o zaposlenima
Evidencija rada i odsustva
Selekcija kadrova
Izveštavanje i komunikacija

Funkcije

Kadrovska evidencija (podaci o zaposlenima)
Kompanija (rad sa organizacionim šemama i dokumentima)
Obuke i testiranja
Selekcija kadrova
Vozni park
Zaduženje sredstava

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Trajna licenca