IBM Cognos

  • ITBO doo

IBM Cognos

Cognos je softversko rešenje za poslovnu intelegenciju kompanije IBM koje se može prilagoditi potrebama korisnika

Koristan sadržaj