IIS ERP

  • Comdata doo Novi Sad

IIS ERP

IIS ERP je je integralni informacioni sistem modularnog tipa za praćenje poslovanja srednjih i velikih domaćih preduzeća.

Korisnici

Proizvodnja
Agroproizvodnja
Trgovina
Maloprodaja
Uslužne delatnosti
Medicina i zdravstveni turizam

Koji su benefiti za korisnike

Kratak period uvođenja programa

Jedinstven sistem sinhronizacije podataka između dislociranih poslovnica

Stalna podrška i stručna pomoć

Integracija sa uređajima za akviziciju podataka i fiskalnim štampačima

Menadžment dokumenata

Funkcije

Maloprodaja
Veleprodaja
Proizvodnja
Kooperacija
Komercijala
Transport
Obračun zarada
Osnovna sredstva
Glavna Knjiga
Obračun PDV-a
Likvidatura

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski