Infosys

  • Info sys doo Uzice

Infosys

Infosys informacioni sistem je poslovni softver modularnog tipa koji pokriva najveći deo poslovnih procesa prilagodljiv potrebama korisnika.

 

Korisnici

Proizvodnja
Trgovina
Uslužne delatnosti
Farmacija
Saobraćaj
Turizam
Javna preduzeća

Koji su benefiti za korisnike

Programske instalacije ne zahtevaju nikakve dodatne programske licence
Mogućnost integracije sa data terminalima, pda uređajima, Android uređajima, veb aplikacijama i drugim platformama pomoću API Web servisa
Mogućnost razmene podataka preko interneta (sa svojim predstavništvima)
Udaljeni terminalski upiti i izveštaji u HTML formatu
Jednostavnost okruženja odnosno načina korišćenja programa

Funkcije

Finansijsko poslovanje
Robno poslovanje sa PDA uređajima-Handy stock
Spolju trgovinu
Proizvodnju
Maloprodaja i rad sa kasama u mp i restoranima
Obračun zarada i kadrovska evidencija
Komercijala
Fiskalne kase
Web pregled finansijskih i robnih izveštaja
Porudžbine preko interneta W-POR, Handy Biz
Prodaja na terenu za komercijaliste-Handy Com
Otkup proizvoda
Evidencija po vozilima i radnim mašinama-auto park
Poslovnu intelegenciju-napredno izveštavanje i analize Matrix

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows
  • Android

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Trajna licenca