JobPro

 • Databaze doo

JobPro

 

Softver za logistiku JobPro zasnovan na File maker platformi  dizajniran tako da odgovara specifičnim potrebama poslovanja korisnika u logistike robe. 
Ovo je multi-platforma, i može se koristiti na Apple Mac, Windows, iPad ili iPhone okruženjima, može biti lokalni sistem na jednom kompjuteru ili centralizovan „u oblaku“, na serveru i dostupan sa bilo kog mesta. Takođe se može lako integrisati sa popularnim aplikacijama za praćenje računovodstva i raditi uporedo sa njima.

Koji su benefiti za korisnike

Nadogradnja
Prilagodljiva potrebama korisnika
Integracija sa ostalim izvorima podataka
Komunikacija preko telefona

Funkcije

Moduli:
Promet robe
Prodaja
Budžetiranje troškovi
Proizvodnja i montaža
Poštarina i transport
Iznajmljivanje i davanje u najam

Instalacija i način korišćenja

 • Web
 • Server korisnika
 • Cloud hosting

Operativni sistemi

 • Windows
 • iOs
 • Android

Uredjaji

 • PC
 • Tablet
 • Lap top
 • Smartphone

Jezici

 • Srpski

Cenovni model

 • n/a