Kasa

  • Alfasoft

Kasa

 

Programski paket “KASA” je softver za rad maloprodajnih objekata i restorana.
Osnovna funkcionalnost programa vezana je za povezivanje računara i fiskalnog printera.

Radi u dva osnovna režima: režim maloprodaje i režim restorana.

Alfasoft kasa radi sa fiskalnim štampačima Galeb FP 550, HCP modelima štampača i kasa koje mogu da rade u režimu fiskalnog printera.
Povezivanjem propratne opreme kao što su fiskalne kase, fiskalni štampači, barkod štampači, vage, ručni i ugradni barkod skeneri na kasu postiže se još veća funkcionalnost u radu.

Funkcije

Praćenje količine i vrednosti robe u prodajnom objektu
Praćenje prodaje po prodavcima i po vrsti plaćanja
Praćenje prodaje po artiklu i drugim parametrama
Praćenje prodaje robe po šankovima, stolovima i utroška po normativima.
Omogućava rad recepcije

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a