Kolibri T

  • Micro Bisuness Solutions doo

Kolibri T

Kolibri T pripada klasi softverskih rešenja za rad terenskih ekipa i prikupljanje narudžbina na terenu na PDA uređajima sa GPRS komunikacijom

 

Koji su benefiti za korisnike

Sigurnost i tačnost podataka
Centralizovano prikupljanje i pregled podataka
Rad u offline modu
Integracija sa postojećim softverskim sistemima
Mogućnost prilagođavanja

 

Funkcije

Rad sa narudžbenicama
Redosled obilaska objekata
Monitoring isporuke

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Integracija

HansaWorld Enterprise, SAP, Diglas, Wings, Business Art, Pantheon i Microsoft Navision

Cenovni model

  • n/a