Moment Retail

  • Moment

Moment Retail

Moment Retail™ je poslovni softver specijalizovan za rad u malim trgovinskim objektima. Podržava rad sa fiksalnim kasama i štampačima Galeb, INT Raster i HCP Secunda.

Korisnici

Manji trgovinski objekti

Koji su benefiti za korisnike

Brza prodaja robe sa mogućnošću odvajanja na više kupaca istovremeno
Štampa fiskalnih isečaka kupcu (ček, gotovina, kartica) sa evidencijom prometa
Mogućnost izdavanja i evidencija gotovinskih i virmanskih faktura kupcu
Stanje zaliha sa evidencijama materijalnog knjigovodstva
Automatsko izveštavanje putem e-pošte o dnevnim promenama

Funkcije

Evidencije prometa, pregled i arhiva
Rad sa više prodavaca
Fakturisanja, fiskalni računi, brzi tasteri robe
Rad sa dokumentima (kalkulacije, prijemnice, nivelacije, zalihe, otpisi, normativi..)
Troškovi poslovanja
Izveštavanje putem e-pošte
Automatsko izvešavanje knjigovođe o promenama (email)
Neograničeno slanje elektronske pošte

Instalacija i način korišćenja

  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Mesečna pretplata

Cenovnik

Nudi se u 4 paketa: Osnovni, Napredni, Profesionalni i Premium