OBS Mobi

 • OPEN C TEAM DOO

OBS Mobi

OBS Mobi je aplikacija za terensku prodaju na android platformi posebno optimizovana za tablete najnovije generacije.Koji su benefiti za korisnike

Upravljanje prodajom
Naplata potraživanja
Kontrola zaposlenih
Jednostavna sinhronizacija podataka
Offline rad

Funkcije

Trebovanje i porudžbine
Rad sa uslovima plaćanja
Upravljanje potraživanjima

Instalacija i način korišćenja

 • Web
 • Server korisnika

Operativni sistemi

 • Windows
 • Android

Uredjaji

 • PC
 • Tablet
 • Lap top
 • Smartphone

Jezici

 • Srpski

Integracija

Aplikacija je kompatibilna sa velikim brojem ERP sistema i knjigovodstvenih programa koji se koriste na tržištu Srbije.

Cenovni model

 • n/a