Ortec OTD

  • Transoft inženjering doo

Ortec OTD

Ortec je napredno globalno softversko rešenje za planiranje transporta i distribuciju-sistem koji u osnovi čine OTD rešenje (optimalno planiranje ruta i dispečing) i Shortrec (planiranje distriubucije) sa dodatnim proizvodima.

Koji su benefiti za korisnike

Smanjenje troškova usled smanjenja vremena provedenog u vožnji, manjeg broja pređenih kilometara kraći i efikasniji proces planiranja
Poboljšanje nivoa usluge sa aspekta klijenata i partnera kroz uvid u vreme čekanja, vreme pristizanja na lokaciju, rekalkulacije plana u zavisnosti od uslova na terenu, obaveštenja o statusu pošiljke
Povećana efikasnost rada planera i dispečera, uz mogućnost integracije sa drugim sistemima (ERP, TMS), i uređajima (kompjuteri u vozilu, mobilni uređaji)
Povećanje efikasnosti kroz smanjenje manuelnog unosa podataka na minimum

Funkcije

ORTEC rešenja za rutiranje i raspoređivanje vozila predstavljena su sledećim proizvodima:
-ORTEC Transport i Distribucija – OTD (optimalno planiranje ruta i dispečing)
-ORTEC Shortrec (planiranje distribucije)
-ORTEC LOADDESIGNER (optimizacija tovara po kartonima i paletama)
-ORTEC LEO (integracija Shortrec i Loaddesigner rešenja u SAP

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Integracija

TMS

WMS

ERP (SAP)

Cenovni model

  • n/a