Program maloprodaja-POS

  • ABC soft Vršac

Program maloprodaja-POS

Program za kase-POS u maloprodaji (prodavnica) je namenjen malim, srednjim i velikim trgovinama mešovite robe kao i specijalizovanim maloprodajnim objektima sa sa izradom kalkulacija (ulaz robe) i automatskim izdavanjem gotovinskih računa-otpremnica (izlaz robe).

Koji su benefiti za korisnike

Brže i kvalitetnije pružanje usluga
Praćenje stanja zaliha u realnom vremenu
Pregled materijalnog i finansijskog poslovanja
Kontrola zaposlenih
Softveru možete pristupati van kancelarije

Funkcije

Automatsko izdavanje bezgotovinskog računa
Automatsko vodjenje Knjiga dnevnih izveštaja sa automatskim knjiženjem u knjigovodstvo
Kalkulacije cena, promena cena u toku prodaje, rad sa popustima
Rad sa fiskalnim štampačima Galeb, Colibri, Geneko...
Izveštaji o artiklima, zalihama, zaradi, potraživanjama
Rad sa katalozima
Izveštaji o prihodima, rashodima
Ostali izveštaji

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • n/a