Pro info program za maloprodaju

  • Pro info doo

Pro info program za maloprodaju

Program za maloprodaju je savremeno aplikaciono programsko rešenje za praćenje poslovanja maloprodajnih preduzeća.

Zajedno sa modulima „Proizvodnja” i „Veleprodaja” čini kompletno rešenje za praćenje celokupnog poslovanja dok se može koristiti i kao samostalna aplikacija.

Podržava rad sa fiskalnim kasama EI Kolibri i Favourite, Galeb FP 550, Geneko SuperCash S i HCP fiskalne kase i štampače

Funkcije

Sastoji se iz 4 modula: šifarnici, knjiženje, nivelacija, kasa.