Qlik Sense

 • Adacta doo

Qlik Sense

Qlik Sense Business Inteligence  je intuitivan alat za poslovnu inteligenciju i platforma za donošenje efikasnih i pravovremenih odluka.

Instalacija i način korišćenja

 • Web
 • Server korisnika

Operativni sistemi

 • Windows
 • iOs
 • Android

Uredjaji

 • PC
 • Tablet
 • Lap top
 • Smartphone

Jezici

 • Engleski

Cenovni model

 • n/a