Route Horizon

  • Infora doo Novi Sad

Route Horizon

Route Horizon je web aplikacija za optimizaciju ruta, planiranje transporta i upravljanje voznim parkom.

Korisnici

Kompanije svih veličina koji se bave dostavom i distribucijom, predstavnici na terenu i prodajni tim, servis i održavanje

Koji su benefiti za korisnike

Kraća rute
Ušteda vremena i novca
Optimizacija ruta, utovara i logističkih procesa
Route Horizon je baziran na SaaS web aplikaciji sa interaktivnim mapama
Povećano zadovoljstvo kupaca

Funkcije

Planiranje rute
Rad sa ograničenjima u planiranju rute
Parametri optimizacije: vreme, dužinu puta, broj vozila ili troškove.
Generisanje troškova rute i obračun ukupnih troškova plana
Manuelne korekcije plana

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC
  • Tablet
  • Lap top

Jezici

  • Engleski
  • Srpski

Cenovni model

  • Godišnja pretplata