Smart POS

  • Logosoft doo

Smart POS

SmartPOS-program za maloprodaju pomaže u radu u maloprodaji tako što automatizuje procese prijema robe i kalkulacije, evidenciju artikala, nivelacije cena, rad sa dobavljačima i kupcima i još mnogo toga.
SmartPOS automatski pravi izveštaje o poslovanju i kreiraju sva dokumenta potrebna za knjigovodstvo.

Podržava rad sa velikim broj fiskalnih kasa od kojih izdvajamo Galeb, Comtrade, Epson, HCP…

Koji su benefiti za korisnike

Podrška za karakteristike artikala i baze podataka
Laka preglednost i analitika
Integracija
Podrška
Dodatni programi

Funkcije

-Kasa modul evidentira promet robe i novca i povezan je sa fiskalnim štampačem, bar-kod čitačem i terminalima za naplatu karticama.
-Administracija modul: formiranje i nivelacija cena, administriranje entiteta, kreriranje izveštaja i podešavanje i održavanje sistema.

Sve funkcionalnosti SmartPOS-a su u modulu Administracija organizovane u četiri grupe funkcija: Podaci, Knjigovodstvo, Izveštaji i Pomoćni alati.

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Trajna licenca