T master

  • 5.com doo Beograd

T master

T master programsko rešenje za lance maloprodajnih objekata je POS fleksibilno rešenje koje podržava celokupan rad manjih i velikih maloprodajnih sistema, u trgovini na malo sa različitim vrstama robe.

Koji su benefiti za korisnike

Stabilnost, brzina i tačnost
User friendly ekrani
Monitoring i kontroling poslovanja sa sa bilo kog mesta i uredjaja
Napredni izveštaji

Funkcije

Evidencija prodaje
Rad sa specijalnim uređajima (barkod čitači, fiskalni štampači, čitači kartica…)
Upravljanje plaćanjem
Finansijski preseci
Evidencija i upravljanje popustima
Napredni izveštaji

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Uredjaji

  • PC

Jezici

  • Srpski

Cenovni model

  • Mesečna pretplata
  • Trajna licenca