UNIDOCS DMS

  • Osa računarski inžinjering d.o.o Beograd

UNIDOCS DMS

UniDocs DMS je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentacijom (Document Management) koji korisnicima omogućava upravljanje razmenom dokumenata, kreiranje i upravljanje arhivom i čuvanje kompletne istorije događaja u sistemu.

 

Korisnici

Pogodan je za postavljanje u svim poslovnim sistemima, bez obzira na njihovu veličinu ili delatnost.

Funkcije

Rešenje ima 9 modula od kojih izdvajamo:

UniDocs Archive-upravljanje arhivom dokumenata
UniDocs Capture-automatsko prepoznavanje skeniranih dokumenata i pridruživanje
UniDobs Importer-automatski uvoz skeniranih dokumenata u radnu zonu korisnika
UniDocs C-Lite-izmena sadržaja dokumenta/fascicle
UniDocs View aplikacija-prijem i slanje, pretraga i pregled dokumenata i fascikli

Doatna proširenja UniDocs sistema poboljšavaju funkcionalnost, pomažu integraciju sistema sa  Microsoft office aplikacijama i daju još dodatnih korisničkih opcija.

Instalacija i način korišćenja

  • Web
  • Server korisnika

Operativni sistemi

  • Windows

Integracija

Microsoft Outlook

Cenovni model

  • Trajna licenca