ERP rešenja-funkcije i tipovi

Svaka kompanija, koja želi da upravlja resursima i planira, kao i da preuzme punu kontrolu nad prodajom ili racionalizuje odnose sa dobavljačima, je kandidat za korisnika ERP-a, bez obzira na veličinu ili delatnost. Iako su primarni koirisnici ERP sistema, veće kompanije potencijalna lista korisnika je šira i to:

 • Manji biznisi sa kompleksnim poslovnim programima ili u konstantnom rastu koji nemaju resurse, niti su organizaciono spremni za implementaciju pojedinačnih rešenja (modula) korak po korak ili uporedo.
 • Srednje kompanije koje su suočavaju za računovodstvenim problemima i/ili problemom konsolidacije podataka.
 • Veće kompanije, sa većim brojem kupaca i partnera, kojima je kontrola vitalni problem i zahteva centralizaciju podataka i pravovoremenu distribuciju unutar sistema.

Ključne funkcije ERP-a

Iako svako poslovanje ima jedinstvene zahteve, većina ERP sistema ima pojedinačne module koji nude sledeće funkcije:

 • Funkcije računovodstvenog-knjigovodstvenog softvera
 • Funkcije za kreiranje različitih tipova ponuda, naloga za prodaju i povrat
 • Funkcije prodaje, uključujući i maloprodaju
 • Funkcije za upravljanje zalihama-skladištima, uključujući i isporuku
 • Osnovne funkcionalnosti softvera za kadrove i ljudske resurse (HR)
 • Osnovne funkcionalnosti softvera za prodaju i upravljanje klijentima-kupcima (CRM)
 • Funkcije nabavke i upravljanje lancem nabavke
 • Moduli za proizvodnju koji pokrivaju funkcije upravljanja materijalima i proizvodnim procesom
 • Izveštavanje i analitika za sve module

Svako ERP rešenje bez obzira na specifičnosti, mora imati mogućnost integracije i prilagođavanja (customize), kao i održive nadogradnje u skladu sa potrebama korisnika, što je prvi i ključni kriterijum za velike sisteme zbog pojedinačnih specifičnosti.

Tipovi ERP rešenja

ERP sistemi su u praksi poprilično različiti, prevashodno po svojim karakteristikama, kapacitetima i ciljanim korisnicima. Iako su primarno razvijeni za velike proizvodne i distributivne sisteme, vremenom su se razvijali u skladu sa specifičnostima pojedinačnih industrija. Ipak, mogli bi se podeliti u tri osnovne grupe:

 • Industrijski ERP softver. Ovi sistemi su dizajnirani primarno za velike proizvođače i distributivne kompanije, mada bi se mogli upotrebiti za bilo koju delatnost, korišćenjem određenih modula. Njihova robusnost, instalacija, održavanje, kao i generalno troškovi ih isključivo čine izborom velikih kompanija.
 • Veb-bazirani ERP softver. Ovi sistemi su poznati i kao cloud ERP, bez obzira da li hostovani od strane vendora koji ih nudi kao uslugu (SaaS) ili su open source. Način hostinga, instalacije i korišćenja kroz pretplatu ovaj tip čini pogodnim za kompanije sa ograničenim ili manjim budžetima.
 • Small business ERP softveri. Ovi sistemi su namenjeni manjim kompanijama koji nemaju proizvodnu komponentu i predstavljaju poželjno rešenje za male privredne subjekte.

Podelite na društvenim mrežama: