HR i kadrovi

Manage tools PIS

Manage hrs d.o.o.

Manage Tools PIS je alat za upravljanje korporativnim ciljevima i plaćanje rada prema obavljenom radu

HRIS

Soft link doo

HRIS je poslovno rešenje za upravljanje ljudskim resursima

Hermes

Tehnologika d.o.o

Sistem za upravljanje ljudskim resursima HeRMeS je rešenje za planiranje, evaluaciju i razvoj ljudskog kapitala u organizaciji

Areg

Albatech-ALBA tehnologije doo

Areg je sistem za automatsku registraciju prolaza,kontrolu pristupa, i analizu i obradu radnog vremena

Harmonix

Comtrade System Integration

Harmonix je softversko rešenje za HR odeljenja bazirano na Microsoftovim tehnologijama

MIS ORGCAP

M&I System Co. Group

MIS ORGCAP je j softverski proizvod za upravljanje neopipljivom imovinom organizacije i efikasno funkcionisanje organizacije
NPS NAV Human Capital Managament je integralno rešenje koje pokriva poslovne procese vezane za HCM (human capital management)

Time & Space

Špica centar

Time & Space je efikasno rešenje za evidenciju radnog vremena. Omogućava određivanje različitih rasporeda i pravila za kontrolu radnog vremena, prikazivanje utrošenog vremena i troškova projekata. Precizno izračunavanje podataka u realnom vremenu može da se koristi i za precizno analiziranje efikasnosti korišćenja radnog vremena. Podaci mogu da se prenesu i na druge sisteme za obračun plata i kadrovskih evidencija. Sastoji se iz više modula evidencije vremena, planiranje, mobilne aplikacije za zaposlene, povezivanja sa platama, upravljanja odsutnosima i analitike.

GoPro Payroll

GoPro doo

Microsoft Dynamics NAV Ljudski resursi pruža fleksibilne mogućnosti za organizovanje i kontrolu podataka o zaposlenima. GoPro je razvio sopstveni modul za obračun zarada i ostalih primanja. Ovaj modul je razvijen od početka na osnovu višegodišnjeg iskustva u implementaciji modula zarada, mahom velikih i srednjih preduzeća.
Softversko rešenje ABS softa "Kadrovska Evidencija i Obračun Zarada" sadrži šest modula koji pokrivaju kadrovsku evidenciju, obračun zarade, finansijsko knjigovodstvo, ugovore i web portal za zaposlene.

ERViKO

To Net

ERViKO softver-sistem za evidenciju i analizu radnog vremena

HR book

Belit

HR book je aplikacija za vođenje evidencije o ljudskim resursima

TACad

Smart System doo

TACad je sistem namenjen evidenciji radnog vremena i kontroli pristupa