Operativni menadžment

iManage je sertfikovan sistem za upravljanje zaposlenima i merenje učinaka sa softverskom podrškom. Ovaj EMS (employment management system) ima za cilj da na jednom mestu i u svakom trenutku obezbedi menadžmentu informacije i smernice za optimalno upravljenje zaposlenima i procesima, kao i da poboljša rezultate poslovanja.
Soko je sistem za terensku prodaju i merčandajzing
Dynamics 365 je cloud rešenje koje integriše CRM i ERP funkcionalnosti
Microsoft Dynamics NAV je svetski poznat integrisani poslovno-informacioni sistem (ERP sistem)

Pantheon Enterpise

Datalab SR d.o.o.

PANTHEON Enterprise ERP rešenje je program za one kompanije koje žele da integrišu i upravljaju svim oblastima kompanije na različitim nivoima

SAP Business one

Aerion solutions doo

ERP rešenje SAP Business One, razvijeno od strane nemačke kompanije SAP AG je lokalizovano rešenje na srpskom jeziku i prilagođeno domaćim propisima

ASW:Dominus

ASW Inženjering d.o.o.

Integralni informacioni sistem asw:dominus je sveobuhvatan produkt za upravljanje poslovnim procesima i resursima preduzeća
Oracle E-Business Suite (EBS) je u potpunosti integrisan modularan paket poslovnih aplikacija

MIS ERP

M&I System Co. Group

MIS ERP obezbeđuje kontrolu i optimalno korišćenje raspoloživih resursa i zadovoljenje potreba svih korisnika informacionog sistema u organizaciji
Microsoft Dynamics AX, sveobuhvatno poslovno-informaciono rešenje namenjeno srednjim i velikim preduzećima

FIS

Digit doo

FIS ERP (Financial and Industrial Systems) omogućava kontrolu, analizu i upravljanje svim poslovima i novčanim tokovima kompanije

Infor ERP-LN

S&T Serbia doo

Infor ERP sistem za upravljanje resursima koje integriše sve poslovne procese doprinoseći većoj produktivnosti zaposlenih ali i svih ostalih resursa kompanije

iCOD

INOVA geinformatika d.o.o.

iCOD je softverski sistem za upravljanje efikasnošću kompanije

IBM Operational Decision Manager

Telegroup doo Beograd

IBM operational Decision Manager je automatska platforma za donošenje poslovnih odluka

Frontman SFA

Špica centar

Frontman SFA je sistem za terensku prodaju artikala široke potrošenje (FMCG)

Forecast Pro

Kala konsulting d.o.o.

Forecast Pro je softversko rešenje za prognoziranje i planiranje prodaje

MIS Planer

M&I System Co. Group

MIS PLANER je DSS sistem (Decision Support System) namenjen za podršku korporativnom planiranju u procesu upravljanja

OBS Mobi

OPEN C TEAM DOO

OBS Mobi je aplikacija za terensku prodaju na android platformi posebno optimizovana za tablete najnovije generacije

Logik Mobi

Logik

Logik Mobi aplikacija podržava rad terenskih komercijalista
Varduna Komercijalist sistem je mobilna aplikacija za rad komercijalne službe na terenu

Kolibri T

Micro Bisuness Solutions doo

Kolibri T je softversko rešenje za terensko prikupljanje narudžba

Omni MOBILE

Omnisoft doo

Sistem mobilne prodaje „OmniMOBILE“ predstavlja rešenje za unapređenje prodaje robe na terenu kao i poboljšanja pozicioniranja robe na tržištu

NAV OnTheGo

GoPro doo

NAV OnTheGo je Android OS mobilna aplikacija namenjena komercijalistima za potrebe rada na terenu

MobileOrder

Esteh doo

MobileOrder aplikacija je rešenje za terenske aktivnosti prodaje i merčendajzinga

Upis

IIB doo

UPIS je ERP softverski paket