Aplikacije za terensku prodaju i komercijalu

Aplikacije-sistemi za terensku prodaju i komercijalu su poslovna softverska rešenja za komercijalu i merčendajzing. Kategorija sadrži bazu aplikacija za terensku prodaju sa profilima pojedinačnih rešenja koji sadrže korisničke stavke i koristan edukativni sadržaj distributera-vendora, sa opcijom napredne pretrage i poredjenja rešenja.

Ove poslovna rešenja su namenjena prevashodno kompanijama koja se bave prodajom i distribucijom robe u prodajnim objektima. Aplikacije su optimizovane za rad na mobilnim uređajima (lap top, tableti, mobilni telefoni) i koriste web za pristup info sistemu korisnika (ERP) i po pravilu vrše sinhronizaciju podataka u određenim intervalima. Osim web pristupa, ove aplikacije po pravilu omogućavaju rad korisnicima i u offline modu.

Sistemi za terensku prodaju standardno obezbedjuju uvid i/ili pristup u robno finansijske podatke iz ERP-a korisnika kao što su stanje lagera artikala, cenovnik, stanje kupaca i istorija kupovine, pregled prodajnih akcija, kao i  mogućnost kreiranja porudžbina (unos u informacioni sistem korisnika).

Takođe, ovi sistemi mogu obezbediti i planiranje i upravljanje aktivnostima terenskih radnika dodeljivanjem zadataka, rutiranjem, monitoringom kretanja i perfomansi.

 

Lista softvera

Frontman SFA

Špica centar

Frontman SFA je sistem za terensku prodaju artikala široke potrošenje (FMCG)

Omni MOBILE

Omnisoft doo

Sistem mobilne prodaje „OmniMOBILE“ predstavlja rešenje za unapređenje prodaje robe na terenu kao i poboljšanja pozicioniranja robe na tržištu

Kolibri T

Micro Bisuness Solutions doo

Kolibri T je softversko rešenje za terensko prikupljanje narudžba

Soko je sistem za terensku prodaju i merčandajzing

OBS Mobi

OPEN C TEAM DOO

OBS Mobi je aplikacija za terensku prodaju na android platformi posebno optimizovana za tablete najnovije generacije