Rešenja-softveri za poslovnu inteligenciju

Rešenja za poslovnu inteligenciju (business intelligence sistemi) predstavljaju skup informatičkih alata, koji čine sistem poslovne inteligencije, a namenjeni su za kreiranje, sortiranje, konsolidaciju, analizu i prezentaciju kompleksnih poslovnih podataka u razumljive poslovne izveštaje.
Kategoriju čini čini baza softvera za poslovnu inteligenciju. Svako softversko rešenje je predstavljeno profilom sa korisničkim stavkama, korisnim sadržajem i opcijom za naprednu pretragu i poredjenjem rešenja.
Iako je upotrebna vrednost BI alata vrlo široka, kompanije najčešće koriste rešenja za poslovnu inteligenciju za strateške ciljeve i za SWOT analizu, merenje ključnih indikatora (KPI) i isplativo korišćenje resursa. Sistem poslovne inteligencije obuhvata širok spektar alata, aplikacija i metodologija koji omogućavaju organizacijama prikupljanje podataka iz internih sistema i spoljnih izvora, pripremu za analizu, razvoj upita nad podacima i kreiranje izveštaja, tabele i vizuelizaciju podataka, kako bi analitički rezultati bili dostupni donosiocima odluka, kao i operativnim izvršiocima.

Softveri za poslovnu inteligenciju - funkcije i tipovi

Lista softvera

BI4Dynamics

NPS doo

BI4Dynamics je napredno BI rešenje namenjeno korisnicima Microsoft ERP rešenja

Zeus Pantheon

Datalab SR d.o.o.

Zeus je plansko analitički alat (modul) Enterpise Pantheon programa

Qlik Sense

Adacta doo

Qlik Sense Business Inteligence poslovno rešenje

Asw:sapiens

ASW Inženjering d.o.o.

Asw:sapiens je BI rešenje za podršku odlučivanju

Tableau

IN2

Tableau je sistem za poslovnu inteligenciju