Rešenja-softveri za poslovnu inteligenciju

Rešenja za poslovnu inteligenciju (business intelligence sistemi) predstavljaju skup informatičkih alata, koji čine sistem poslovne inteligencije, a namenjeni su za kreiranje, sortiranje, konsolidaciju, analizu i prezentaciju kompleksnih poslovnih podataka u razumljive poslovne izveštaje.
Kategoriju čini čini baza softvera za poslovnu inteligenciju. Svako softversko rešenje je predstavljeno profilom sa korisničkim stavkama, korisnim sadržajem i opcijom za naprednu pretragu i poredjenjem rešenja.
Iako je upotrebna vrednost BI alata vrlo široka, kompanije najčešće koriste rešenja za poslovnu inteligenciju za strateške ciljeve i za SWOT analizu, merenje ključnih indikatora (KPI) i isplativo korišćenje resursa. Sistem poslovne inteligencije obuhvata širok spektar alata, aplikacija i metodologija koji omogućavaju organizacijama prikupljanje podataka iz internih sistema i spoljnih izvora, pripremu za analizu, razvoj upita nad podacima i kreiranje izveštaja, tabele i vizuelizaciju podataka, kako bi analitički rezultati bili dostupni donosiocima odluka, kao i operativnim izvršiocima.

Softveri za poslovnu inteligenciju - funkcije i tipovi

Lista softvera

GoPro poslovno izveštavanje za Microsoft Dynamics NAV

Analyzer

MIT software doo

Analyzer, BI rešenje je web alat za analizu i vizuelizaciju poslovnih podataka

IBM Cognos

ITBO doo

Cognos je softversko rešenje za poslovnu intelegenciju kompanije IBM koje se može prilagoditi potrebama korisnika

SAP BI

S&T Serbia doo

SAP BI je rešenje za poslovnu inteligenciju SAP ERP sistema

Aeiron Analytics

Aerion solutions doo

Aerion Analytics je outsourcing servis za analizu podataka i izveštavanje