Rešenja-softveri za poslovnu inteligenciju

Rešenja za poslovnu inteligenciju (business intelligence sistemi) predstavljaju skup informatičkih alata, koji čine sistem poslovne inteligencije, a namenjeni su za kreiranje, sortiranje, konsolidaciju, analizu i prezentaciju kompleksnih poslovnih podataka u razumljive poslovne izveštaje.
Kategoriju čini čini baza softvera za poslovnu inteligenciju. Svako softversko rešenje je predstavljeno profilom sa korisničkim stavkama, korisnim sadržajem i opcijom za naprednu pretragu i poredjenjem rešenja.
Iako je upotrebna vrednost BI alata vrlo široka, kompanije najčešće koriste rešenja za poslovnu inteligenciju za strateške ciljeve i za SWOT analizu, merenje ključnih indikatora (KPI) i isplativo korišćenje resursa. Sistem poslovne inteligencije obuhvata širok spektar alata, aplikacija i metodologija koji omogućavaju organizacijama prikupljanje podataka iz internih sistema i spoljnih izvora, pripremu za analizu, razvoj upita nad podacima i kreiranje izveštaja, tabele i vizuelizaciju podataka, kako bi analitički rezultati bili dostupni donosiocima odluka, kao i operativnim izvršiocima.

Softveri za poslovnu inteligenciju - funkcije i tipovi

Lista softvera

MIS MARS

M&I System Co. Group

MIS MARS je skup analitičkih aplikacija (Business Intelligence rešenja)

Oracle Business Intelligence (OBI)

Comtrade System Integration

OBI-Oracle Business Intelligence je rešenje za poslovnu intelegenciju