Softveri za upravljanje dokumentima i sadržajem (DMS i ECM rešenja)

Softveri za upravljanje dokumentima i sadržajem (Document Managament System i Enterpise Content Managament rešenja) omogućavaju elektronsko skladištenje, praćenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom.

U kategoriji se nalazi baza softvera za upravljanje dokumentima i sadržajem u ponudi za lokalno poslovno tržište, sa profilima softverskih rešenja, korisnim sadržajem i opcijama za naprednu pretragu i poredjenje rešenja..

Pomoću DMS softvera možete da uskladištite sve važne materijale na jednom mestu i da omogućite pristup članovima tima po potrebi bez obzira na lokaciju. Zbog toga je ovo rešenje je najkorisnije za kompanije sa većim brojem zaposlenih koji rade na više lokacija ili terenu.

Softveri za upravljanje elektronskim dokumentima i poslovnim sadržajem (DMS i ECM rešenja) predstavljaju jednu od najkorisnijih informacionih alatki za sve poslovne sisteme, bez obzira na veličinu organizacije i delatnost. Prema podacima Business.com, kompanije gube 21% produktivnosti u radu sa dokumentima, dok zaposleni koji rade sa dokumentima provode više vremena u pretrazi dokumenata, nego u samom radu sa njima.

Ključne funkcije softvera za upravljanje dokumentima

U zavisnosti od ciljeva DMS rešenja se razlikuju, no idealni sistemi bi trebali po pravilu da imaju što više funkcionalnosti i alata, od kojih izdvajamo:
-search filtere
-automatski update
-kategorizaciju i prioritetizaciju dokumenata, prepoznavanje
-rad sa različitim formatima dokumenata
-obaveštenja, kreiranje izveštaja, integraciju (sa mail-om i ERP)
-optimizaciju za mobilne uredjaje

Način korišćenja

-Cloud:pristup preko interneta na sistem vendora (distributer rešenja) koji pruža uslugu korišćenja rešenja kroz pretplatu (SaaS)
-Instalacija i prustup vrši preko servera kompanije korisnika sa ili bez web pristupa.

 

Lista softvera

Origami-softversko rešenje za efikasno upravljanje dokumentima i poslovnim procesima (DMS/ECM) je user friendly rešenje, multijezičan i može se koristiti u svim organizacijama, bez obzira na veličinu, razlike u obradi dokumentacije i informaciono okruženje.

eOffice

SRC doo, Beograd

eOffice je softversko rešenje za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima

OpenText DMS

Poslovni informacioni sistemi d.o.o Beograd

Open Text DMS, poslovno rešenje za upravljanje dokumentacijom i digitalno arhiviranje dokumenata

UNIDOCS DMS

Osa računarski inžinjering d.o.o Beograd

UniDocs DMS je otvoren programski sistem za upravljanje dokumentacijom (Document Management) opšte namene

E DOCUMENTUS

Prozone d.o.o Novi Sad

eDocumentus je aplikativni DMS sistem omogućava i upravljanje poslovnim procesima koji čine tok “životnog ciklusa” dokumenta