Softveri za upravljanje dokumentima i sadržajem (DMS i ECM rešenja)

Softveri za upravljanje dokumentima i sadržajem (Document Managament System i Enterpise Content Managament rešenja) omogućavaju elektronsko skladištenje, praćenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom.

U kategoriji se nalazi baza softvera za upravljanje dokumentima i sadržajem u ponudi za lokalno poslovno tržište, sa profilima softverskih rešenja, korisnim sadržajem i opcijama za naprednu pretragu i poredjenje rešenja..

Pomoću DMS softvera možete da uskladištite sve važne materijale na jednom mestu i da omogućite pristup članovima tima po potrebi bez obzira na lokaciju. Zbog toga je ovo rešenje je najkorisnije za kompanije sa većim brojem zaposlenih koji rade na više lokacija ili terenu.

Softveri za upravljanje elektronskim dokumentima i poslovnim sadržajem (DMS i ECM rešenja) predstavljaju jednu od najkorisnijih informacionih alatki za sve poslovne sisteme, bez obzira na veličinu organizacije i delatnost. Prema podacima Business.com, kompanije gube 21% produktivnosti u radu sa dokumentima, dok zaposleni koji rade sa dokumentima provode više vremena u pretrazi dokumenata, nego u samom radu sa njima.

Ključne funkcije softvera za upravljanje dokumentima

U zavisnosti od ciljeva DMS rešenja se razlikuju, no idealni sistemi bi trebali po pravilu da imaju što više funkcionalnosti i alata, od kojih izdvajamo:
-search filtere
-automatski update
-kategorizaciju i prioritetizaciju dokumenata, prepoznavanje
-rad sa različitim formatima dokumenata
-obaveštenja, kreiranje izveštaja, integraciju (sa mail-om i ERP)
-optimizaciju za mobilne uredjaje

Način korišćenja

-Cloud:pristup preko interneta na sistem vendora (distributer rešenja) koji pruža uslugu korišćenja rešenja kroz pretplatu (SaaS)
-Instalacija i prustup vrši preko servera kompanije korisnika sa ili bez web pristupa.

 

Lista softvera

M-FILES

Forme information technology d.o.o Beograd

M-Files je aplikativno ECM rešenje za podršku rada kancelarijskom poslovanju (enterprise content management) koje prati tok dokumenata unutar organizacije, ustanove ili firme.

ELDOK

Tehnikom informatika doo Niš

ELDOK je poslovno rešenje za upravljanje elektronskom dokumentacijom bazirano na WEB tehnologiji.

OPISYS™ .NET EDM

Cim grupa doo Niš

Softver za elektronsko upravljanje dokumentacijom OPISys™ .Net EDM – S sastoji se iz više modula koji osim upravljanja dokumentacijom pružaju mogućnost upravljanja i internom komunikacijom u organizaciji.

EBA DMS

Softeh doo

EBA DMS je informacioni sistem za upravljanje dokumentima.

ELO DMS

Alba tech tehnologije d.o.o Beograd

ELO DMS predstavlja skup rešenja koji čine jedinstvenu platformu za arhiviranje i upravljanje dokumentima, kao i za podršku poslovnim procesima