BPM rešenja-upravljanje poslovnim procesima i merenje radnih učinaka

BPM rešenja (business process management-menadžment poslovnih procesa) su sistemska poslovna softverska rešenja koja poboljšavaju efikasnost i efekasnost radnih procesa i radnih učinaka zaposlenih, dizajnirana da prate poslovne perfomanse i identifikuje najbolju praksu unutar organizacije radi realizacije poslovnih ciljeva. Ovi napredni sistemi kreiraju radne tokove unutar organizacije i prate ih sa ciljem merenja i poboljšanja. Cilj primene BPM sistema je smanjenje a ljudske greške, neefikasnosti i loše komunikacije zaposlenih.

BPM softverska rešenja se mogu u osnovi podeliti u tri grupe i to:
-Horizontalna: koja se bave dizajnom i razvojem poslovnih procesa
-Vertikalna: su fokusirana na set specifičnih zadataka (kao što je merenje radnih učinaka zaposlenih) koristeći predefinisane templejte koji se mogu lako primeniti i konfugirisati
-Kombinovana (full scale BPM suites): koja imaju pet bazičnih komponenti modeliranje i dizajn procesa, project scoping, engine-e za workflow i pravila, kao i simulator i testiranje.

Ključne funkcije BPM softvera
-Monitoring poslovnih aktivnosti
-Upravljanje i deljenje dokumenata
-Email integracija
-Fakturisanje
-Vizuelna mapa radnog procesa (workflow map)

Ova poslovna rešenja se mogu instalirati i koristiti preko servera korisnika (on-premis) ili se mogu koristi kao usluga (SaaS) putem pretplate uz mogućnost cloud instalacije.

Lista softvera

iManage je sertfikovan sistem za upravljanje zaposlenima i merenje učinaka sa softverskom podrškom. Ovaj EMS (employment management system) ima za cilj da na jednom mestu i u svakom trenutku obezbedi menadžmentu informacije i smernice za optimalno upravljenje zaposlenima i procesima, kao i da poboljša rezultate poslovanja.

Forecast Pro

Kala konsulting d.o.o.

Forecast Pro je softversko rešenje za prognoziranje i planiranje prodaje

iCOD

INOVA geinformatika d.o.o.

iCOD je softverski sistem za upravljanje efikasnošću kompanije

IBM Operational Decision Manager

Telegroup doo Beograd

IBM operational Decision Manager je automatska platforma za donošenje poslovnih odluka

MIS Planer

M&I System Co. Group

MIS PLANER je DSS sistem (Decision Support System) namenjen za podršku korporativnom planiranju u procesu upravljanja