Programi za maloprodaju

Programi za maloprodaju su kompletna informaciona-softverska poslovna rešenja za rad maloprodajnih objekata koji podržavaju rad sa fiskalnim štampačima i kasama na prodajnim mestima (POS). Program za maloprodaju standardno podržava rad sa više objekata i pristup sa udaljene lokacije preko interneta, i alternativno daju mogućnost integraciju sa ostalim POS uređajima (čitači, skeneri,vage..).
Kategorija se sastoji od baze programa-softvera za maloprodaju, sa profilima programa i korisnim sadržajem za kupce i korisnike. Takodje, u pretrazi se mogu koristiti i alati za naprednu pretragu i poredjenje programa.

Standardne funkcije programa za maloprodaju:
-Rad sa fiskalnim kasama i POS uredjajima (touch screan ekrani, štampači, skeneri, čitači)
-Rad sa katalozima (artikala, dobavljača, kupaca)
-Prodaja i izdavanje računa, predračuna i dokumentacije
-Rad sa robom (lager lista, kalkulacije, nivelacije, revers, otpis, otpremnice, povraćaji)
-Robni izveštaji (KEP, promet kase)
-Finansijski promet (uplate-isplate, pazari)
-Finansijsko knjigovodstvo
-Izveštaji -pregledi o prihodima/prodaji, rashodima, zaradi

Lista softvera

Program maloprodaja-POS

ABC soft Vršac

Program maloprodaja-POS ABC soft

T master

5.com doo Beograd

T master je POS sistem za maloprodajne objekte svih vrsta robe

DCS retail POS

DCS soft doo

DCS retail POS profesionalno softversko rešenje obezbeđuje kompletno automatizovan proces poslovanja u maloprodaji

Smart POS

Logosoft doo

SmartPOS-program za maloprodaju

Dolap-PC kasa

Dolap doo Niš

Dolap PC kasa-program za maloprodajne objekte