Transport i logistika

Mobtrack:24

Mobile Solutions doo

MobTrack:24 je GPS/GPRS sistem za praćenje i nadzor voznog parka

JobPro

Databaze doo

Softver za logistiku JobPro zasnovan na File maker platformi dizajniran tako da odgovara specifičnim potrebama poslovanja korisnika u logistici robe.

Route Horizon

Infora doo Novi Sad

Route Horizon je alat za optimizaciju ruta, planiranje transporta i upravljanje voznim parkom
Transport Management System (TMS) je napredni sistem za dinamičko rutiranje vozila iz flote

Infor Route planning

S&T Serbia doo

Infor SCM Route planning je informacioni sistem za upravljanje rutiranjem vozila

Ortec OTD

Transoft inženjering doo

Ortec napredno rešenje za planiranje transporta i distribucije

ELS

Eurologsystem doo

ELS je specijalizovani poslovni softver za transportne i logističke kompanije i namenjen je učesnicima u transportno-logističkim procesima u železničkom prevozu.

BusFleet Comander

Headsoft group doo

Informacioni sistem BusFleet Commander predstavlja kompletno rešenje namenjeno transportnim firmama koje se bave prevozom putnika

WinŠped.log 2015

IT soft solutions doo

Program "WinŠped.log 2015" predstavlja objedinjeno okruženje za podršku poslovima logistike u carinskom postupku

Špedicija V2011

Software design doo

Program Špedicija v2011 služi da olakša pripremu carinske dokumentacije i omogući jednostavnu elektronsku razmenu podataka sa Upravom Carina.

Logistik TMS

Digital solutions doo

Logistik TMS omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju u cloud tehnologiji

EZtoTrack

Bransys

EZtoTrack je softversko rešenje za upravljanje flotom

ELŠPED+

ELŠPED+ doo

Program ELŠPED+ namenjen je prvenstveno poslovanju špediterskih preduzeća, logističarima i transporterima kao i poslovanju spoljnotrgovinskih preduzeća.

Tim lider

Transoft inženjering doo

TIM LIDER je softverski paket za upravljenje voznim parkom koji svojim kvalitetom i funkcionalnošću unapređuje i olakšava upravljanje voznim parkom.

Oris 11

Galeb system doo

Oris 11 sistem za daljinsko praćenje vozila

Smartivo

Smart ivo doo

Smartivo fleet management je sistem za praćenje vozila i upravljanje voznima parkom

FMS

Coming Computer Engineering

FMS alikacija je rešenje za upravljanje voznim parkom

Tera sistem

SCA d.o.o.

TERA sistem je kompletno rešenje za satelitsko praćenje vozila (AVL) i flotni menadžment

Rent-a-Car Manager

Rent-a-Car Manager

Rent-a-Car Manager je software za menadžment Rent-a-Car egencije

Transport Manager aplikacija

PantaRei software

Aplikacija “Transport manager” je rešenje koje podržava evidenciju i upravljanje voznom flotom
Program za evidenciju voznog parka podržava evidenciju osnovnih aktivnosti voznog parka, obaveštenja i izveštaje

Mob Track:24 route planing

Mobile Solutions doo

MobTrack:24 Route planning je alat za operativni nivo optimizacije transporta