Softveri za transport i logistiku

Kategoriju softveri za transport i logistiku čini lista-baza softverskih rešenja za špediciju, drumski transport, logistiku i upravljanje rutama i/ili tovarom. Softveri su predstavljeni profilima rešenja, sa bitnim korisničkim stavkama, kao i korisnim sadržajem i review programom (ukoliko ih aktivira vendor). Korisnici mogu koristiti naprednu pretragu na stranici uporedi.

Ovi poslovni softveri namenjena prevashodno kompanijama i učesnicima u transportno logističkim procesima u drumskom saobraćaju.

Osim rada sa dokumentima za transport robe u zemlji i inostranstvu (špedicija-carinska dokumentacija), rešenja iz ove kategorije pokrivaju proces organizacije i upravljanja transportom robe i ljudi, logističke aktivnosti i distribuciju robe.

Lista softvera

Route Horizon

Infora doo Novi Sad

Route Horizon je alat za optimizaciju ruta, planiranje transporta i upravljanje voznim parkom

Ortec OTD

Transoft inženjering doo

Ortec napredno rešenje za planiranje transporta i distribucije

ELŠPED+

ELŠPED+ doo

Program ELŠPED+ namenjen je prvenstveno poslovanju špediterskih preduzeća, logističarima i transporterima kao i poslovanju spoljnotrgovinskih preduzeća.

JobPro

Databaze doo

Softver za logistiku JobPro zasnovan na File maker platformi dizajniran tako da odgovara specifičnim potrebama poslovanja korisnika u logistici robe.

Mob Track:24 route planing

Mobile Solutions doo

MobTrack:24 Route planning je alat za operativni nivo optimizacije transporta