CRM rešenja - upravljanje odnosima sa kupcima

U kategoriji CRM rešenja se nalazi baza CRM softvera u ponudi distributera-vendora namenjenih poslovnim korisnicima na lokalnom i regionalnom tržištu.

Bazu čine profili CRM rešenja sa korisničkim stavkama i korisnim sadržajem, kao i alatom na naprednu pretragu i poredjenje proizvoda.

CRM rešenja su poslovni softveri za upravljanje odnosima sa kupcima koji su poslovnu strategiju upravljanja odnosima sa kupcima i korisnicima automatizovali. Ova softverska rešenja predstavljaju jedinstvenu bazu odnosa sa kupcima-korisnicima proizvoda i kordiniraju aktivnosti sa kupcima/korisnicima u segmentima prodaje, marketinga i servisa.

Ako bi ga predstavili u svojoj esenciji, CRM rešenje simulira prodajni proces (sales funnel) i predstavlja sistem za upravljanje odnosima sa kupcima koji vam pomaže da identifikujete potencijalnog kupca vašeg proizvoda ili usluge (kreirate lead), da ga kvalifikujete za kupca (kreirate prospect) i zatim ga konvertujete u stvarnog kupca. Takođe, CRM rešenja vam pomažu da održavate postojeće kupce.

CRM rešenja-funkcije i tipovi

Lista softvera

Cobalt CRM Suite Net

Netcast doo

Cobalt CRM Suite Net je softver za upravljanje odnosima sa kupcima prilagođen domaćem tržištu

Siebel CRM

Comtrade System Integration

Siebel CRM je poslovni sofver za upravljanje odnosima sa korisnicima kompanije Oracle i komponenta Oracle CX product suite-a.

Intrix CRM

Intera doo

Intrix je cloud CRM rešenje za upravljanje celokupnim prodajnim procesom, od prvog kontakta sa kupcem do konačne prodaje i post prodajnih aktivnosti (reklamacije-servisni nalozi). Sa Intrix-om u svakom momentu, sa bilo koje lokacije imate prikaz prodajnih upita i status prodaje.

Dynamics CRM

Adacta doo

Dynamics CRM standard i industrijska rešenja

Salesforce Sale Cloud

HSM informatika doo

Saleforce Sales Cloud je globalno rešenje za prodaju, marketing i podršku korisnicima u B2B i B2C segmentu.